Schoolkosten

Gratis schoolboeken en lesmateriaal

De volgende lesmaterialen zijn gratis:

Boeken bestellen

Leerlingen of hun ouders/verzorgers bestellen de schoolboeken bij Van Dijk Educatie. Vmbo-, mavo-, havo en vwo-leerlingen krijgen hun boeken in de vakantie op het huisadres afgeleverd. De boeken voor de leerlingen van het Praktijkonderwijs worden op school afgeleverd.

Van Dijk Educatie brengt eenmalig een borg van € 75,00 inrekening voor het gebruik van de boeken. Deze borg wordt bij het verlaten van de school weer terugbetaald. Aan het eind van het schooljaar worden de boeken door Van Dijk ingenomen en gecontroleerd. Eventueel vermiste of beschadigde boeken worden door van Dijk in rekening gebracht of verrekend met de borg.

Ondersteunende materialen en vakkleding

Ondersteunende materialen worden niet gratis beschikbaar gesteld. Voorbeelden daarvan zijn: atlas, woordenboek, agenda en de kosten van ICT-applicaties, zoals een tekstverwerkingsprogramma, voor gebruik thuis. Ook zaken als een rekenmachine, schriften, multomap en pennen zijn voor rekening van de ouders/verzorgers.

Alle leerlingen gebruiken in en buiten de lessen een laptop. We raden aan deze via een gezamenlijk leasecontract aan te schaffen. Het is ook mogelijk een andere laptop te gebruiken

Voor een aantal beroepsgerichte vakken hebben leerlingen vakkleding nodig. De school stelt ouders/verzorgers voor de zomervakantie in de gelegenheid om vakkleding of veiligheidsschoenen te bestellen bij een leverancier die op school de maten en de bestelling komt opnemen. De betaling geschiedt rechtstreeks door de ouders/verzorgers aan de leverancier.

Vrijwillige ouderbijdrage voor overige schoolkosten

Deze bijdrage bestaat uit kosten die de school maakt voor:

  • De leerlingenpas. De pas is vereist bij de entree van schoolfeesten en schoolbibliotheek/
    mediatheek.
  • Een bijdrage in de kosten verbruiksmateriaal. Uitgaven t.b.v. leerlingenmateriaal
    bij de vakken tekenen, handvaardigheid, techniek, verzorging, horeca enz.
  • Het printbudget (€ 1,00).
    Het printbudget kan door bijbetalen worden opgewaardeerd.
  • Vakexcursies

Onderstaand een overzicht van de kosten per studie:


Buitenschoolse c.q.
studieactiviteit*
Vrijwillige ouderbijdrage***TotaalHuur/koop laptop
1vmbo€150€50€200**
2vmbo
€50€50**
3vmbo€330€50€380**
4vmbo€85€50€135**
1PRO€40€50€90
2PRO€50€50€100
3PRO€50€50€100
4PRO€180€50€230
5PRO€55 €50€105
6PRO€55 €50€105
1MHV€150€50€200**
2MHV
€50€50**
3MHV€50€50€100**
4M€+/-299€50€349**
4HV€+/-299 €50€349**
5V
€50€50**
5H€+/-299€50€349**
6V€+/-350€50€400**
*
kleine wijzigingen voorbehouden. Exclusief mentoruitjes

**
€ 14,95 – € 18,95, afhankelijk van jaar van instap.
Dit schooljaar gaat het IJsselcollege werken met een beloningssysteem voor de eerstejaars leerlingen om zorgvuldig gebruik van de laptops te stimuleren. 

De leerlingen die een laptop huren van de Rent-Company kunnen € 75,00 per jaar terugkrijgen van het IJsselcollege als ze gedurende het schooljaar geen verwijtbare schade hebben gehad aan hun laptop. De Rent-Company bepaalt wat de schade veroorzaakt heeft. Daarna keert de school, op basis van het advies van de Rent-Company, de € 75,00 uit. Dit bedrag per leerling per jaar geldt alleen voor de eerstejaars leerlingen en wordt bekostigd door de boekenlijst te verkleinen. Leerlingen zullen een aantal methoden via de laptop aangeboden krijgen. Indien dit leidt tot minder onnodige schade overwegen wij om dit ook de volgende jaren door te zetten. Het IJsselcollege zal in dat geval steeds minder gebruik maken van boeken en meer bijdragen aan de bekostiging van de laptop.

Wij vragen deze ouderbijdrage, omdat de middelen die de school vanuit de overheid ontvangt ontoereikend zijn om goed en aantrekkelijk onderwijs te kunnen bieden.

Om ouders/verzorgers beter van dienst te zijn en de organisatie te professionaliseren, maakt de school gebruik van een systeem dat ons in staat stelt om de communicatie over schoolkosten digitaal te voeren. Ouders/verzorgers worden per e-mail uitgenodigd om via de link schoolkostensysteem op de portal aan te geven op welke manier zij de ouderbijdrage wensen te voldoen. Er kan gekozen worden voor betaling ineens of in termijnen. Ook de aanmelding voor deelname aan werkweken en overige activiteiten en de financiën daar omheen gebeurt digitaal.  

Ouders/verzorgers worden per email uitgenodigd om op de portal van de school aan te geven op welke manier zij de ouderbijdrage wensen te voldoen. Er kan gekozen worden voor betaling in een keer of in termijnen. Als deze keuze is gemaakt, stuurt de school een digitale factuur. 

Werkweken en overige activiteiten 

In sommige leerjaren worden extra activiteiten georganiseerd, zoals excursies en werkweken. De school factureert de kosten hiervoor via een digitale factuur. Als de betaling binnen de gestelde termijn binnen is, kan de leerling mee met de activiteit.

Excursies en schoolreizen

De school organiseert voor alle leerlingen in het eerste leerjaar of het tweede leerjaar een werkweek. In deze werkweek werken we ook aan het behalen van leerdoelen voor de leerlingen. Daarnaast is de werkweek bedoeld om de band tussen leerlingen onderling en de band tussen leerlingen en docenten te versterken. In de bovenbouw maken meerdaagse (buitenlandse) excursies deel uit van het lesprogramma.

Voor leerlingen die niet aan een activiteit deelnemen, worden op school vervangende activiteiten georganiseerd.