Algemeen

Missie

Het IJsselcollege biedt alle opleidingen van praktijkonderwijs tot en met het vwo. We willen dat al onze leerlingen met plezier naar school komen en het maximale uit hun talenten halen. Dat hebben we heel eenvoudig samengevat in onze missie:

EEN GELUKKIG KIND OP EEN FANTASTISCHE SCHOOL!


In deze missie komen twee elementen samen:

1 Onze school staat garant voor een veilige en prettige (leer)omgeving, waar ieder kind zich gezien en gekend voelt.
2 De school staat borg voor kwalitatief goed onderwijs dat aansluit bij de talenten van de leerling.

Kernwaarden

Onze kernwaarden laten onze school zien zoals hij is. Deze kernwaarden vertalen we zo goed mogelijk naar de lespraktijk van iedere dag.

Onze kernwaarden zijn:

Dichtbij

• Het IJsselcollege wil dicht bij de leerlingen zijn, maar ook dicht bij de maatschappij staan.
• Leerlingen kunnen op onze school dicht bij zichzelf blijven. Zij krijgen onderwijs dat zo goed mogelijk bij hen past, op welk niveau dan ook.
• Leerlingen gaan vanaf de basisschool met hun vrienden en/of vriendinnen samen naar het IJsselcollege. Dat kan omdat wij het vmbo, de mavo, de havo en het vwo onder één dak huisvesten. Leerlingen blijven zo dicht bij het vertrouwde. Dat bevordert hun gevoel van veiligheid.

Verbinden

• Wij willen op het IJsselcollege verbindingen creëren tussen leerlingen, klassen en groepen.
• Als school organiseren we voor leerlingen niveau-overstijgende projecten, waar zij van elkaar kunnen leren, ongeacht hun niveau.
• De docenten zoeken de verbinding met de leerlingen door samen met hen op onderzoek en ontdekkingstocht te gaan.
• De school zoekt de verbinding met de buurt. Wij willen buiten schooltijden cursussen geven aan ouders en buurtbewoners.
• Als afspiegeling van de samenleving zoekt het IJsselcollege verbinding tussen mensen buiten de school – jongeren en ouderen – die leven op diverse niveaus.

Kwaliteit

• Het IJsselcollege biedt onderwijskwaliteit in iedere leerstroom en op elk niveau. Daarmee willen we leerlingen maximaal tot ontplooiing brengen.
• We maken gebruik van moderne digitale lesmethoden die aansluiten bij de eisen van de tijd.
• We werven alleen de beste docenten.
• We werken nauw samen met universiteiten, hogescholen en mbo’s.

Bevlogen

• Het IJsselcollege onderscheidt zich door de leerlingen centraal te stellen, door te focussen op hun welbevinden, geluk en talenten.
• Onze docenten staan geïnspireerd voor de klas en doen er alles aan om leerlingen ook enthousiast te maken voor hun vak.

Organisatie

Het IJsselcollege is een openbare scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en vwo. Het Pro (Praktijkonderwijs) is gevestigd aan de Wiekslag. Vmbo, mavo, havo en vwo zijn gevestigd aan de Pelikaanweg.

Het IJsselcollege is onderdeel van de stichting BLICK op onderwijs. Door samen te werken met de basisscholen die bij dit schoolbestuur zijn aangesloten, kunnen we leerlingen van 4 tot 18 jaar een mooie schooltijd bieden.

Voor een overzicht van de organisatie vindt u hieronder het organogram van het IJsselcollege.

Bestuur en toezicht

Het college van bestuur wordt gevormd door mevrouw M. Schouten (voorzitter a.i). Zij is bereikbaar via het bestuurssecretariaat 085-10 50 230. In oktober 2019 wordt zij opgevolgd door mevrouw E. Smit.

De meest recente gegevens van de  Raad van Toezicht van de Stichting BLICK op Onderwijs kunt u vinden op: http://www.blickoponderwijs.nl/Organisatie/Raad-van-Toezicht

De voorzitter van de medezeggenschapsraad is bereikbaar via: mr@ijsselcollege.nl

De ouderraad kunt u bereiken via het postadres van de school of via ouderraad@ijsselcollege.nl. Zie ook onze website: http://www.ijsselcollege.nl/Over-ons/Ouderraad

BEESEMS, H.J.M.
Directeur

Contact

IJsselcollege
Postbus 683
2900 AR Capelle aan den IJssel
info@ijsselcollege.nl

Vmbo, mavo, havo, vwo
Pelikaanweg 1
T 085 – 10 50 200
informatie@ijsselcollege.nl
www.ijsselcollege.nl